headerkuva

Biblioteka

DSC03773 1024x768DSC03774 1024x768DSC03776 1024x768DSC03775 1024x768

Biblioteka szkolna Gimnazjum w Dąbrówce

Biblioteka szkolna wspomaga proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Stanowi bazę materiałów dydaktycznych, przydatnych w realizacji nauczania i wychowania. Składają się na nią zarówno materiały drukowane (książki, czasopisma), jak i zbiory audiowizualne i dokumenty elektroniczne.

Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni. Do dyspozycji uczniów jest również osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner) w wydzielonym Multimedialnym Centrum Informacji.

Obecnie biblioteka liczy 246 czytelników, z czego 220 – to uczniowie poszczególnych klas, 19 – nauczyciele, 7 – inni czytelnicy.

Księgozbiór biblioteki liczy 6471 woluminów (wydawnictwa zwarte).

Biblioteka gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

  • wydawnictwa informacyjne i albumowe,
  • programy i podręczniki szkolne,
  • lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
  • literaturę piękną,
  • literaturę popularnonaukową oraz naukową,
  • czasopisma dla młodzieży oraz pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
  • podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli,
  • materiały audiowizualne,
  • materiały regionalne.

Biblioteka prowadzi statystykę wypożyczeń: miesięczną, półroczną oraz roczną. Uczniowie najczęściej wypożyczają lektury uzupełniające oraz literaturę młodzieżową. W ubiegłym roku szkolnym 2014/2015 uczniowie wypożyczyli 1410 woluminów. Czytelnię odwiedzono 615 razy, a MCI (komputery) - 466.