headerkuva

Rada Pedagogiczna

 
L.p. Nazwisko i imię nauczany przedmiot
1 Walkowiak Jacek dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
2 Anna Lemańczyk wicedyrektor, j.niemiecki
3 Babińska Barbara język polski, WDŻ, biblioteka
4 Bławat Katarzyna język angielski
5 Lisewska Agnieszka chemia
6 Czajkowska -Wendorff Agnieszka psycholog szkolny
7 Dywelski Michał wychowanie fizyczne, EDB
8 Gardzielewski Krzysztof matematyka, informatyka
9 Górska Urszula wych. fizyczne
10 Jurczyński Bogumił fizyka, etyka
11 Konracka Kamila historia, WOS, WDŻ
12 Kwaśnik Katarzyna wychowanie fizyczne
13 Grygolec Lidia biologia
14 Barbara Zadrożna religia
15 Narloch Joanna język polski
16 Plata Dorota język polski
17 Sopata Joanna język niemiecki
18 Szachta Bartosz informatyka, technika, geografia
19 Tuszyńska -Skubiszewska Celina matematyka
20 Kaczmarczyk Aleksandra język angielski, informatyka
21 Kac Michalina nauczanie wczesnoszkolne
22 Ziębiński Michał wychowanie fizyczne
23 Raduńska Ewa pedagog
24 Justa Beata zajęcia artystyczne, muzyka
25  Ciosek Julita nauczanie przedszkolne
26  Skonieczna Aneta nauczanie przedszkolne
27 Trawicka Krystyna nauczanie przedszkolne
28 Mielczarek Katarzyna nauczanie wczesnoszkolne
29 Zielińska Marta nauczanie przedszkolne