headerkuva

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

w roku szkolnym

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1   przewodnicząca
2   z-ca przewodniczącej
3   skarbnik
4   sekretarz